Skip to content

Trouvaille; Een klok met decimale indeling def.

German decimal mahogany table reguator 3-055

Een zeldzaam klokje.

Hoewel we wel vaker dingen tegenkomen die ongebruikelijk zijn viel dit klokje echt in de buitencategorie ‘nog nooit gezien’. Nu is de regulateursindeling (precisieklok) van de wijzerplaat zeer ongebruikelijk voor tafelklokken maar dat was nog tot daar aan toe. Het is de decimale nummering die het klokje echt heel zeldzaam maakt. De indeling geeft namelijk 10 uren van 100 minuten van 100 seconden weer.

Nu is er een korte periode geweest tijdens de Franse revolutie, waarbij men de decimale tijd had ingevoerd in plaats van onze nog geldende do-decimale tijd, gebaseerd op twaalftallen. Maar die werd al snel weer afgeschaft door burgerlijke ongehoorzaamheid, het gebrek aan decimale klokken en de ingebouwde moeite die mensen hebben met verandering.

Maar deze klok komt niet uit Frankrijk en is niet gemaakt aan het eind van de 18e eeuw! Naar onze mening is de klok gemaakt omstreeks 1840 in Duitsland. Dit leiden we af uit de bouw van het uurwerk en de behuizing. Maar nu rijst de vraag; waar is de klok dan voor gebruikt? En wat worden we wijzer van het handvat bovenop en van de twee schroeven aan de zijkanten? Het handvat duidt op een gebruik waarbij de klok meegenomen kon worden. De schroeven zijn er om de klok recht-tikkend te maken ter plaatse.

Een opmerking gevonden op internet zou wel eens de sleutel voor de oplossing kunnen zijn.

De astronoom Pierre-Simon Laplace (grondlegger voor de moderne astronomie die leefde van 1749 tot 1827) had een decimaal horloge en deed al zijn metingen decimaal. Hierdoor worden astronomische waarnemingen nog altijd gedaan in decimale tijd. Dat zou er op kunnen duiden dat dit klokje gebruikt werd tijdens  astronomische waarnemingen op een tijdelijke locatie.

Back To Top